miercuri, 10 septembrie 2014

Prezentarea localitatii

Suprafata: 19,130 ha
Intravilan: 220 ha
Extravilan: 18,910 ha
Populatie: 4768
Gospodarii: 1650
Nr. locuinte: 1650
Nr. gradinite: 3
Nr. scoli: 3
Numele localitatilor aflate in administratie:
Puieni, Prundu
Asezarea geografica:
Localitatea Prundu este situată în partea de est a judeţului Giurgiu, la aproximativ 35 de km faţă de oraşul Giurgiu şi aproximativ 98 de km de municipiul Bucureşti.
Teritoriul este mărginit în partea de sud de fluviul Dunărea, fiind străbătută de apele râurilor Argeş, Neajlov şi Găvanu.
Localităţi vecine
- la nord - comuna Adunaţii Copăceni;
- la est - comuna Greaca si Gostinari;
- la sud - fluviul Dunărea;
- în sud-vest - comuna Băneasa;
- la vest - comuna Călugăreni;
Activitati specifice zonei:
Prundu are un profil economic preponderent agricol, iar terenul agricol productiv favorizează prezenţa culturilor: grâu, porumb, plante tehnice şi legume (în special în gospodăriile particulare).
Activitati economice principale:
Activităţi industriale
Construcţii de clădiri
Fabricarea de mobilă
Lucrări speciale de construcţii
Industria alimentară
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie
Fabricarea de mobilă

Obiective turistice:
Monumente istorice şi de arhitectură
Aşezarea medievală de la Prundu - "Modăeşti" - se află la cca. 1,5 km E de sat, la N de pârâul Comasca, locuire civilă /aşezare. Datează din Epoca medievală: sec. VIII-IX, p. Chr.
Situl arheologic de la Prundu - "Valea Morii". - se află între sat şi "Valea Morii", la N de pârâul Comasca, locuire civilă / aşezare. Dateză din Latène / sec. III - II a. Chr.
Situl arheologic de la Prundu - "Malul Molescului" - se află la cca. 1 km N de sat, la N de pârâul Comasca, locuire civilă / aşezare. Dateză din Epoca medievală, Latène: sec. VIII - IX p. Chr., sec. III - II a. Chr.
Aşezarea de la Prundu - "Lacul Greaca" - se află la cca. 2,5 km E de Prundu, locuire civilă / aşezare. Datează din Epoca medievală, Hallstatt, Latène: sec. VIII - IX p. Chr., sec. III - II a. Chr.
Aşezarea Tei de la Puieni - se află la 2 km V de sat, spre Pietrele, la N de gârla
Comasca, locuire civilă / aşezare. Datează din Epoca bronzului.
Aşezarea medievală de la Puieni - se află la marginea de S a satului, la N de gârla Comasca, locuire civilă /aşezare. Dateză din Epoca medievală.

Evenimente locale:
Zilele localităţii Prundu - Zilele de Rusalii
Facilitati oferite investitorilor:
Concesionare terenuri
Sprijin şi consultanţă pentru proiecte europene
Facilităţi pe infrastructură
Proiecte de investitii:
Dezvoltarea infrastructurii sportive - construire stadion comunal
Îmbunătăţirea calităţii mediului - spaţii verzi şi locuri de joacă pentru copii
Modernizare drumuri comunale şi achiziţia de utilaje
Staţie transfer deşeuri menajere, achiziţie utilaje pentru colectarea deşeurilor
Alimentare cu apă şi canalizare în sistem centralizat
Reabilitare reţea electrică şi de iluminat public
Construcţie sediu nou pentru primărie
Înfiinţare centru de zi
Reabilitarea şcolilor din comună
Reabilitarea Monumentului Eroilor din comună
Construcţie centru ISU - Remiză PSI
Asfaltare drumuri comunale

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu